Προϊόντα αλουμινίου κατεψυγμένης βιομηχανίας τροφίμων

  • Frozen Food Industry Aluminum Products

    Προϊόντα αλουμινίου κατεψυγμένης βιομηχανίας τροφίμων

    Τα προϊόντα είναι κατασκευασμένα από ολόκληρα φύλλα ελαστικού αλουμινίου. Ο χρόνος κατάψυξης είναι περίπου 20 λεπτά γρηγορότερος από άλλα υλικά, γεγονός που βελτιώνει την αποδοτικότητα εργασίας. Το προϊόν έχει υψηλή περιβαλλοντική απόδοση, οι πρώτες ύλες μπορούν να ανακυκλωθούν. Οι προδιαγραφές και οι διαστάσεις τεντώματος, χειροκίνητης κατάψυξης μπορούν να προσαρμοστούν ανάλογα με τις ανάγκες των πελατών.