Παλέτα αλουμινίου

  • Aluminum Alloy Pallet

    Παλέτα αλουμινίου

    1. Αλουμίνιο παλέτα _ υλικά για κράματα αλουμινίου, η ανάπτυξή του συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της κοινωνίας Μπορεί να ανακυκλωθεί και να επαναχρησιμοποιηθεί.
    2. Γνωρίστε για διάφορα περιβάλλοντα εφαρμογής, βολικό και καθαρό, όχι εύκολο στην αναπαραγωγή βακτηρίων.
    3. Το ht του smg | e productIi9ht, και τοIoad ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις. Σε σύγκριση με το stee | matena | , το βάρος της ίδιας προδιαγραφής 1s μόνο το ένα τρίτο του βάρους τους.